viernes, 3 de junio de 2016

Bon dia nois,

Avui vos vinc a parlar una mica d'alguns temes de informàtica relacionats amb la seguretat en internet; com per exemple, els tallafocs, els antivirus, etc.

Un tallafocs és una part d'un sistema o una xarxa que està dissenyada per bloquejar l'accés no autoritzat, permetent al mateix temps comunicacions autoritzades.

En informàtica, es denomina cavall de Troia, o troyano, a un programari maliciós que es presenta a l'usuari com un programa aparentment legítim i inofensiu, però que, en executar-ho, li brinda a un atacant accés remot a l'equip infectat. Una altre manera de infectar-te l'ordinador és aun un cuc informàtic. Un cuc informàtic és un malware que té la propietat de duplicar-se a si mateix, aquests utilitzen les parts automàtiques d'un sistema operatiu que generalment són invisibles a l'usuari i es propaguen d'ordinador a ordinador, però a diferència d'un virus, té la capacitat a propagar-se sense l'ajuda d'una persona. O també et poden infectar l'ordinador amb un virus informàtico. Un virus és també malware que té per objectiu alterar el funcionament normal de l'ordinador, sense el permís o el coneixement de l'usuari. Els virus, habitualment, reemplacen arxius executables per altres infectats amb el codi d'est, a més aquests poden destruir, de manera intencionada, les dades.

Per impedir que aquests malwares entrin en el teu ordinador existeixen els coneguts com a antivirus, que són programes que cerquen prevenir, detectar i eliminar els malwares. 

A part dels malwares esmentats anteriorment també existeixen els coneguts com spyware o programa espia i els adware. El syware o programa espia és un malware que recopila informació d'un ordinador i després transmet aquesta informació a una entitat externa sense el coneixement o el consentiment del propietari de l'ordinador. I per l'altra part tenim els programes de classe adware que és qualsevol programa que automàticament mostra o ofereix publicitat web ja sigui incrustada en una pàgina web mitjançant gràfics, cartells, finestres flotants, o durant la instal·lació d'algun programa a l'usuari amb la finalitat de generar lucre als seus autors. En aquest cas si vols evitar aquests problemes has d'instal·lar en el teu ordinador un antispyware que busquen, prevenen i eliminen us spyware

Internet també té els seus perills, jo em centraré més en explicar-vos els perills de la xarxa per al menors:

• Continguts que poden impactar en el desenvolupament evolutiu dels menors d'edat.Entre ells: gestos obscens, sexe explícit, erotisme, violència, crueltat, odi,pràctiques il·legals, drogoaddicció, etc.
• Contacte amb usuaris malintencionats per mitjà d'eines de mensajeria instantànea, xats, fòrums o correu electrònic.
• Descàrrega d'arxius (documents, imatges, música i videos) que es trobin contaminats per codi maliciós i que puguin fer que el nostre ordinador es vegi vulnerat permetent l'accés a persones que vulguin obtenir dades personals,etc.
• L'us per part dels menors d'edat de comptes bancaris per realizar compres online, contractar serveis de qualsevol tipus, fer apostes, etc.
• D'Addicció: Els nens, com els adults, poden llegar a generar dependència a l'us de Internet, l'anomenat “desordre d'addicció a Internet.”

No hay comentarios:

Publicar un comentario